Tin tức

Bức xạ tivi có thể chiếu xuyên tường

Lo lắng tivi nhà hàng xóm có thể phóng bức xạ xuyên qua tường ảnh hưởng đến sức khỏe của cả gia đình, nhiều người dùng thắc mắc về sự ảnh hưởng của bức xạ tivi đối với con người.